Posted on

Jak połączyć kontenery morskie w trakcie transportu? Transport stanowi ten element gospodarki, bez którego szybki rozwój nie byłby możliwy. Trudno by było produkować na tak dużą skalę, gdyby nie można było operować na innych (często bardzo odległych) rynkach zbytu. Właśnie w przypadku ogromnych odległości stosuje się inne środki niż ma to miejsce w przypadku transportu lokalnego.

Oczywiście jednym z głównych wyznaczników jest konkurencyjność cenowa. Z tego powodu w przypadku dużych odległości najciekawszym rozwiązaniem okazuje się żegluga morska (w sytuacji, gdy czas realizacji nie jest najważniejszym elementem). Właśnie przewóz na statkach jest stosunkowo tani i tym samym niższe ceny w naszym kraju to również stosunkowo ekonomiczny transport. Ponadto nie występują problemy z rodzajem przewożonego transportu. Transport tego typu nie byłby jednak tak skuteczny, gdyby nie zastosowanie kontenerów morskich. Te elementy nie są doceniane w takiej skali, w jakiej powinno to występować. W ramach tego artykułu zajmiemy się kwestią łączenia kontenerów morskich.

Dlaczego jest to tak ważny temat?

40 stopowy kontener to ważny składnik transportu, ale czemu w ogóle zajmować się tematem ich łączenia? Otóż bez tego elementu wszystko nie byłoby tak efektywne. Przede wszystkim służy to możliwości transportu większej liczby towarów. To oczywista kwestia, a jednak nie można jej pominąć. Kontenery 40 stopowe stanowią dodatkowe miejsce umiejscowienia produktów. Możliwość piętrzenia na sobie tych elementów to tworzenie dodatkowej przestrzeni. Oczywiście jest to połączenie ze stanowieniem warstwy ochronnej. To z kolei nie tylko fizyczna ochrona, ale również tworzenie korzystnych warunków dla transportowanych produktów. Najlepszym przykładem jest w tym przypadku specjalne chłodzenie kontenerów.

Jak łączone są kontenery morskie?

Jak jednak łączone są kontenery morskie. Z technicznego punktu widzenia nie jest to specjalnie skomplikowane zadanie. Z ideologicznego jest jednak jeszcze łatwiejsze. 20 stopowe kontenery (oraz każde inne) są łączone w poziomie oraz w pionie. W tym pierwszym przypadku zadaniem jest umocowanie ich i zabezpieczenie przed wzajemnym przesuwem. Jest to dodatkowe bezpieczeństwo dla produktów, ale również dla załogi. Kontenery 20 ft, ale również większe, łączone są w pionie, żeby móc jednorazowo transportować większą ilość produktów. Jak to jest realizowane w praktyce?

Jak łączy się kontenery w poziomie?

Na początek rozważmy sytuację, gdy łączone kontenery znajdują się poziomo obok siebie. Okazuje się, że jest to realizowane za pomocą dwóch podstawowych metod. Same elementy przeznaczone do tego celu nazywamy łącznikami. Te jednak dzieli się na mostkowe oraz skrętne. Które z nich okazują się skuteczniejsze? Okazuje się, że nie ma wprost odpowiedzi na to pytanie. W każdym razie łączniki mostowe polegają na banalnym rozwiązaniu, które jednak okazuje się świetnie spełniać swoją funkcję. Sprowadzają się one do wykorzystania połączenia śrubowego. Te z kolei są zakotwiczone w specjalnie przystosowanych do tego wzmacnianych stalowych konstrukcji, które znajdują się w narożach. Alternatywą jest wykorzystanie łączników skrętnych. To kolejne rozwiązanie, które służy do montowania kontenerów w poziomie.

Jak łączy się kontenery w pionie?

Układanie kontenerów na sobie to możliwość transportu większej ilości towarów, a więc również obniżenie jednostkowego kosztu. Tworzenie stert musi być jednak odpowiednio realizowane. W praktyce sprowadza się to do zastosowania twistlocków, czyli elementów, które służą przytwierdzeniu do siebie dwóch kontenerów, które znajdują się na sobie. Sam rodzaj łącznika jest uzależniony od wagi samych stalowych konstrukcji oraz ich zawartości. Jeśli będą one puste, wystarczające okazuje się wykorzystanie twistlocków manualnych. Półautomatyczne oraz automatyczne cechują się większą wytrzymałością. Tym samym okazują się one skuteczne w przypadku ciężkich kontenerów, które są w pełni (w dopuszczalnej wadze) wypełnione produktami. Oczywiście samo łączenie nie jest jedyną kwestią, która musi być uwzględniona. Całość sprowadza się do szeregu elementów i dopiero zastosowanie jak największej liczby z nich prowadzi do uzyskania bezpieczeństwa, a tym samym ograniczenia ryzyka.

Podsumowanie

Kontenery morskie stanowią ważny, chociaż często zapominany, element transportu. Pozwalają one na zwiększenie ilości transportowanego towaru, zabezpieczają produkty, a także usprawniają logistykę całego przedsięwzięcia. Stalowe konstrukcje są tak skuteczne pomimo braku nadmiernej komplikacji budowy. Również samo łączenie nie jest skomplikowane. W praktyce sprowadza się do zastosowania łączników mostkowych oraz skrętnych. Co ciekawe sam zakres zastosowań w tym przypadku jest znacznie szerszy. Domy mieszkalne z kontenerów to rozwiązanie, które staje się coraz powszechniej wykorzystywane ze względu na swoje zalety (krótki czas powstawania, ciekawy wygląd czy ekologia). Ponadto cena kontenera mieszkalnego jest konkurencyjna przy uwzględnieniu zalet, które są oferowane przez tę technologię. W tej sytuacji ważnym elementem jest również modułowość, a to również sprowadza się do zastosowania połączeń. Jest to jednak odrębny temat, który wymaga stworzenia wielu oddzielnych artykułów.