Posted on

Ortopeda to lekarz zajmujący się leczeniem schorzeń i urazów narządu ruchu. Ortopedia to nie tylko diagnozowanie oraz leczenie dolegliwości związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem układu szkieletowego (bez kości czaszki), ale także jest to gałąź medycyny obejmująca wszelkie zaburzenia powstałe w obrębie stawów, ścięgien, mięśni, nerwów czy więzadeł. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czym zajmuje się ortopeda, kto może nim zostać i czy na wizytę ortopedyczną trzeba mieć skierowanie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Czym cechuje się dobry ortopeda?

Ortopedia jest gałęzią medycyny. Obejmuje ona wszelkie zaburzenia oraz schorzenia układu ruchowego człowieka. Lekarz ortopeda zajmuje się stawianiem diagnozy, dobieraniem leczenia oraz rehabilitacją osób, które mają problemy z kośćmi, stawami czy mięśniami https://ortho-expert.pl/galeria/. Chcąc pracować w takim zawodzie trzeba zatem wykazywać się pewną odwagą, wytrzymałością na ciężkie warunki i być otwartym na kontakty międzyludzkie. Lekarzem, niezależnie od posiadanej specjalizacji, jest osoba, która posiada niezbędną wiedzę, zawodowe kwalifikacje, zajmuje się badaniem stanu zdrowia swoich pacjentów, rozpoznaje schorzenia, wdraża odpowiednie leczenie bądź zapobiega rozprzestrzenianiu się jednostki chorobowej. W niektórych sytuacjach lekarz ortopeda może prowadzić rehabilitację, udzielać porad lekarskich albo wystawiać oficjalne orzeczenia na rzecz organów oraz instytucji państwowych. Osoba będąca lekarzem powinna dbać przede wszystkim o stan zdrowia pacjentów. Zawód taki ciężko zatem podjąć bez odpowiedniego powołania i poczucia wypełniania swego rodzaju misji społecznej. Zawód lekarza jest powszechnie szanowany i posiada wysoki status w społeczeństwie, co wynagradza ciężkie warunki pracy z jakimi musi walczyć osoba w nim pracująca. Osoby chcące pracować jako lekarz muszą posiadać odpowiednie predyspozycje oraz cechy personalne. Dobry lekarz ortopeda powinien być odpowiedzialny, sumienny, spostrzegawczy oraz odporny na stres. Ponadto, powinien być dokładny w swoim fachu, umieć logicznie łączyć fakty oraz łatwo nawiązywać kontakty z pacjentami.

Kto może zostać ortopedą?

Aby zostać ortopedą, trzeba być lekarzem, a następnie przejść odpowiednią specjalizację – z ortopedii. Lekarz posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami do przyznawania świadczeń zdrowotnych, w tym do: dawania porad lekarskich, rozpoznawania schorzeń i zapobiegania im, badania stanu zdrowia oraz udzielania opinii i lekarskich orzeczeń w obrębie swojej specjalizacji.

W celu zostania lekarzem ortopedą, należy najpierw ukończyć wyższą uczelnię medyczną na adekwatnym do danej specjalności kierunku. Studia medyczne trwają 6 lat. Aby móc wykonywać zawód, należy jeszcze ukończyć specjalizację, obejmującą praktyki oraz zajęcia teoretyczne. Dopiero wtedy można otrzymać tytuł dyplomowanego lekarza w wybranej specjalności. Ponadto, po zakończeniu specjalizacji można kontynuować naukę w ramach specjalizacji II stopnia bądź zdobywać kolejne stopnie naukowe.

Osoba posiadająca wykształcenie średnie medyczne jako technik ortopeda może być natomiast technikiem ortopedą. Może nim zostać także osoba, która:

  • uzyska dyplom mistrza w zawodzie technik ortopeda,
  • ukończył technikum bądź szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzyma tytuł zawodowy technik ortopeda albo dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ortopedy,
  • ukończy szkołę policealną publiczną bądź niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzyma dyplom technika biomechanika.

Ortopeda dziecięcy – czym się zajmuje?

Ortopeda dziecięcy zajmuje się przede wszystkim noworodkami i niemowlętami z wadami rozwojowymi. Diagnozuje i leczy on dzieci z wadami budowy mózgoczaszki, deformacjami kończyn dolnych bądź górnych bądź z zniekształceniami twarzoczaszki (np. rozszczepem podniebienia) https://ortho-expert.pl. Zajmuje się on także poważnymi wrodzonymi wadami kręgosłupa, na przykład jego rozszczepem, przez który dziecko bardzo często może cierpieć na poważne powikłania ze strony neurologicznej.

Ortopeda dziecięcy sprawdza także, czy u małych pacjentów nie występuje dysplazja stawów biodrowych. Aby to określić, lekarz musi najpierw wykonać odpowiednie badanie kliniczne oraz USG, dzięki czemu będzie mógł zobrazować anatomię panewek stawu biodrowego.

Starsze dzieci natomiast, w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, bardzo często borykają się z wadami postawy. Najczęściej są to skolioza, czyli boczne skrzywienia kręgosłupa. Innymi wadami postawy występującymi u dzieci są także lordozy i kifozy. Dzieci często borykają się również z płaskostopiem podłużnym bądź poprzecznym.

Czy do ortopedy konieczne jest skierowanie?

Jeżeli korzystamy z NFZ, to aby dostać się na wizytę do ortopedy musimy najpierw otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni ortopedycznej. Wtedy wizyta u ortopedy będzie bezpłatna, jednak należy liczyć się z czasami wydłużonym czasem oczekiwania na konsultację. Jeżeli zatem zależy nam na jak najszybszej wizycie, warto umówić się na wizytę prywatną, na którą nie trzeba posiadać skierowania.

Ortho Expert ortopeda
ul, Jagiellońska 87b
70-437 Szczecin
https://ortho-expert
www.ortho-expert.pl