Posted on

Osoby, które dopiero planują rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać na ten cel fundusze. Wbrew pozorom możliwości jest wiele, dlatego warto poszukać sposobu na pozyskanie środków na startup. Ze względu na brak środków początkowych (np. Na zakup odpowiedniego sprzętu, towarów czy na wynajem biura) wiele osób rezygnuje z planów założenia własnej firmy. Warto jednak pamiętać, że na założenie firmy można pozyskać środki z różnych źródeł.

W szczególności przyszli przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na zakładanie firm z Urzędu Pracy. Muszą jednak spełniać określone warunki. Po pierwsze – muszą mieć status bezrobotnych. Ponadto nie mogą prowadzić innej działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższe okresy). Ponadto wnioskodawca nie może być studentem dziennym. Osoby, które odmówią przyjęcia zaproszenia do pracy, stażu lub praktyk bez uzasadnionego powodu w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, również nie otrzymają dofinansowania. Istotne jest to, że osoby, które wcześniej uzyskały bezzwrotne środki na założenie firmy lub ubieganie się o dofinansowanie w innym urzędzie w tym samym czasie, nie mogą występować do Urzędu Pracy o dofinansowanie na założenie firmy.

Pożyczka na start 

Osoby, które chcą uzyskać dofinansowanie przedsiębiorczości od PUP, muszą pamiętać o prawidłowym wypełnieniu wniosku. Nie chodzi tylko o formalne standardy. Urzędnicy ocenią również kwestie merytoryczne, w tym. Biznesplan przygotowany przez przyszłego przedsiębiorcę, szansa powodzenia w planowanej działalności, a nawet doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy. Jeśli wniosek jest aktywnie weryfikowany, podpisywana jest umowa, a pieniądze trafiają na konto kandydata. W umowie biuro określi termin, w którym należy rozpocząć działalność i wydać pieniądze na cel określony we wniosku. Wysokość środków dostępnych w agencji pracy zależy od środków, którymi dysponuje agencja. Jednak zazwyczaj jest to najwyżej sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności mogą również ubiegać się o dofinansowanie z UE. Jednak w tym przypadku wiele zależy od województwa, w którym zamierza rozpocząć działalność – warunki uzyskania dofinansowania zwykle różnią się w zależności od województwa. Przyszli przedsiębiorcy do 30 roku życia mogą skorzystać z pomocy w ramach programów skierowanych do młodzieży. Możesz uzyskać ponad 20000 opłat za otwarcie firmy. Problem w tym, że tylko ci, którzy nie studiują ani nie pracują, mogą skorzystać z tego wsparcia. Ponadto przed przyznaniem środków zostanie oceniona sytuacja wnioskodawcy oraz jego osobiste preferencje.

Osoby powyżej 30 roku życia mogą również ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych na założenie firmy. Jednak w tym przypadku liczba osób, które mogą skorzystać z takiej pomocy jest jeszcze bardziej ograniczona. O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności można ubiegać się w następujący sposób: mężczyźni powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni lub niepełnosprawni. Jednak warunki ponownego uzyskania dotacji mogą się różnić w zależności od województwa.

Pożyczki dla przedsiębiorców

Innym rozwiązaniem przy planowaniu założenia firmy jest założenie firmy na kredyt. W ramach programu „Pierwsze wsparcie przedsiębiorczości” można ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki firmowe (oprocentowanie w skali roku poniżej 1%). O pożyczki mogą ubiegać się osoby bezrobotne, studenci ostatniego roku oraz absolwenci szkół i uczelni (ale tylko w ciągu pierwszych 48 miesięcy od uzyskania tytułu zawodowego lub ukończenia studiów). Osoby, które spełniają jeden z powyższych warunków, nie mogą złożyć wniosku, ale muszą prowadzić działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wniosek o pożyczkę należy złożyć u odpowiedniego pośrednika finansowego w Twojej okolicy. Oceń, czy wniosek spełnia standardy formalne oraz opis planowanego przedsięwzięcia.

Środki potrzebne na rozpoczęcie działalności możesz również zdobyć dzięki rabatom zamieszczonym na stronie PFR. Należy jednak pamiętać, że większość z nich to pożyczki – w tym pożyczki z wyżej wymienionych funduszy unijnych. Środki z tego rodzaju pożyczki można przeznaczyć na inne podmioty, np. Na zakup środków trwałych, bieżącą działalność gospodarczą czy realizację innowacyjnych pomysłów. Dlatego z kredytu mogą skorzystać osoby, które już założyły firmę oraz osoby, które ją rozpoczną. Dla części osób planujących założenie firmy ciekawą opcją może być skorzystanie z programu „platforma startowa”. W ramach tego można ubiegać się o dotacje, a następnie przeznaczyć je np. Na stworzenie podstawy biznesowej projektu, obsługę księgową i prawną czy wynajem powierzchni biurowej. Jednak dopiero przyszli przedsiębiorcy z kilku województw mogą ubiegać się o dotacje (w tym pożyczka dla firm na start).

Ponadto osoby, które dopiero planowały założyć firmę lub niedawno ją otworzyły, mogą próbować pozyskać środki poprzez finansowanie społecznościowe i inne metody. Chodzi o zebranie niezbędnych środków przez Internet. W takim przypadku warto pamiętać, co mogą dostać potencjalni klienci firmy.