Posted on

Uzależnienie od narkotyków to bardzo poważna choroba, która nie tylko może zniszczyć życie samego nałogowca, ale i jego bliskich czy otoczenia. Wielokrotnie nadużywanie środków odurzających prowadzi również do poważnych powikłań i śmierci. Jak rozpoznać osobę uzależnioną od narkotyków? Czy i jak można jej pomóc? Na czym polega leczenie? Ile trwa terapia narkotykowa? Czy z problemem tym należy zmagać się do końca życia?

Objawy i symptomy uzależnienia

Choć wielu osobom wydaje się, że trudno popaść w nałóg, a sporadyczne przyjmowanie środków psychoaktywnych jest bezpieczne, to w rzeczywistości droga do uzależnienie jest bardzo krótka. Niekiedy osoby te tracą kontrolę nad swoim życiem oraz silną wolą, poddając się całkowicie używkom. Problem pojawia się wtedy gdy przestają one to zauważać, a świat narkotyków kieruje ich postępowaniem.

Czy trudno rozpoznać osobę uzależnią? Jakie cechy i symptomy towarzyszą narkomanom? Kiedy warto pomyśleć na rozpoczęciem odwyku od narkotyków?

Kiedy bliscy lub znajomi zauważą u danej osoby poniższe cechy, powinni jak najszybciej zacząć działać. Do głównych symptomów uzależnienia należą:

  • znaczna zmiana zachowania, sposobu bycia czy stylu ubierania i higieny, 
  • zerwanie kontaktów personalnych, oddalenie się od ludzi, wycofanie, 
  • drażliwość, nerwowość, 
  • wzrost tolerancji na przyjmowane środki, brak szybkiego efekty odurzenia, 
  • przewartościowanie życia, koncentracja na zdobyciu narkotyków, niekiedy kradzieże, 
  • symptomy fizjologiczne – drżenie rąk, osłabienie mięśni, brak koncentracji, itp.

Tego rodzaju zachowania powinny być znakiem ostrzegawczym dla bliskich osoby uzależnionej. Powinny one dawać sygnał do podjęcia walki o zdrowie i życie chorego. W tego rodzaju przypadkach warto podjąć jak najszybciej leczenie uzależnienia od narkotyków.
Jak ono wygląda? Ile trwa odwyk dla narkomanów? Kiedy go rozpocząć? Przez jaki czas należy walczyć z chorobą?

Leczenie uzależnień – odwyk narkotykowy

Odwyk oraz specjalistyczna terapia to najczęściej jedyna droga do sukcesu. Odpowiednie podejście specjalistów, zajęcia z zakresu psychologii i psychoterapii, jak również kontrolowane oczyszczanie organizmu mogą pomóc choremu odzyskać zdrowie i kontrolę nad własnym postępowaniem.

Pierwszym i zarazem najważniejszym czynnikiem do rozpoczęcia tego rodzaju terapii dla osób uzależnionych od narkotyków jest chęć do działania samego chorego. Motywacja do podjęcia leczenia oraz przyznanie się do widocznego problemu stanowi początkową fazę leczenia. Jest to pierwszy krok do sukcesu. Kolejnym etapem jest podjęcie odwyku oraz dostosowanie się do zasad panujących podczas terapii.
Jak długo odbywa tego rodzaju leczenie? Czy z chorobą należy borykać się do koca życia? Ile trwa odwyk w ośrodku zamkniętym dla narkomanów?

Rodzaje i długość terapii narkotykowej

Leczenie osób, które borykają się z uzależnieniem to działania, które powinny być dobierane indywidualnie. Jej celem jest we wszystkich przypadkach powstrzymanie narkomana przed zażywaniem środków odurzających oraz pełna kontrola nad postępowaniem, jednak droga jaką musi pokonać sam chory jest niekiedy bardzo zróżnicowana.
Standardowe postępowanie lecznicze rozpoczyna się najczęściej w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień narkotykowych, gdzie podopieczni spędzają najczęściej okres od 6 tygodni nawet do kilku miesięcy. Jednakże terminy te są jedynie umowne. Dobranie długości pobytu należy od fazy uzależnienia i stanu zdrowia narkomana.

Terapia może okazać się znacznie krótsza lub dłuższa od tej początkowo przewidywanej. Sposób leczenia oraz czas jej trwania zależny jest całkowicie od motywacji, postępów, chęci oraz poprawy stanu psychicznego osoby uzależnionej. Leczenie nałogu w specjalistycznym ośrodku może być:

– krótkoterminowe – zakłada okres pobytu w stacjonarnym ośrodku przez 6 – 8 tygodni – podczas terapii chorzy uczą się jak przezwyciężyć głód narkotykowy, jak panować na emocjami, jak odbudować relacje międzyludzkie czy w jaki sposób znaleźć nową motywację do życia.
– średnioterminowa – leczenie trwa nawet do kilku miesięcy – około 8.
– długoterminowa – pobyt chorego w ośrodku uzależnień może być przedłużony nawet do dwóch lat. Jest to kontrolowana, zamknięta terapia uzależnień od narkotyków twardych. Prowadzona zazwyczaj metoda grupową, w przypadkach gdy poprzednie leczenie nie przyniosła oczekiwanych skutków.

Pobyt w ośrodku uzależnień to jednak dopiero początek walki z problemem. Pozytywne jego skutki dają nadzieję na przyszłość. Warto jednak pamiętać, iż to dopiero pierwszy odcinek ciężkiej drogi.

Dalsze postępowanie jest nieco trudniejsze, gdyż odbywa się ambulatoryjnie. Osoba, która wyszła z uzależnia będzie z nałogiem borykać się do końca życia. Jest to terapia bezterminowa, którą musi przejść i pokonać sam – już czysty narkoman.
Podczas działań zachowawczych warto korzystać z krótkoterminowych turnusów dla byłych narkomanów, które ustabilizują emocje, zachowanie oraz psychikę, poprawią kontrolę nad własnym życiem i dodadzą motywacji do dalszej walki z byłym uzależnieniem.