Posted on

W początkowej fazie budowy bardzo ważnym elementem są badania geotechniczne gruntów. Fundament każdej konstrukcji współpracuje z podłożem, więc jego prawidłowe posadowienie będzie zależało od prawidłowej identyfikacji warunków gruntowo-wodnych. Starorzecza, torfowiska zakopane w glebie korytowej, uplastycznione gleby spoiste i wiele innych często skutkuje pęknięciami ścian budynków, zapadaniem się podłóg czy zalewaniem mokrych piwnic. W skrajnych przypadkach brak odpowiednich badań geologicznych i geotechnicznych może doprowadzić nawet do katastrof budowlanych. W celu identyfikacji gruntów i skał przeprowadzono szczegółowe badania geotechniczne w charakterystycznych punktach, których lokalizacja jest odpowiednia do warunków terenowych i określonych zadań inżynierskich. Ogólnie rzecz biorąc, wcześniejsze badania geofizyczne wskazują najbardziej odpowiednią lokalizację do jednowymiarowych badań punktowych, takich jak wiercenia.

 

Badania geotechniczne co to jest?Wiercenia w badań geotechnicznych

Wiercenia to podstawowe metody uzyskiwania podstawowych informacji o podłożu lub skale, aw zależności od środka i możliwości wejścia w wyznaczony punkt do wiercenia otworów stosuje się narzędzia ręczne, udarowe lub wiertarki mechaniczne. Dopóki gleba jest odpowiednia, można przeprowadzić ręczne wiercenie na głębokość kilku metrów. Ich zaletą jest mobilność i możliwość wiercenia w każdych warunkach terenowych. Jednak często zdarza się, że badany nasyp lub grunt naturalny jest zbyt mocny lub jest zmieszany z kamieniami i gruzem i nie można go wiercić ręcznie. W zależności od głębokości eksploracji można zastosować mechaniczne urządzenie udarowe wyposażone w próbnik okienny, a dla większych głębokości można zastosować wiertarkę mechaniczną zainstalowaną na pojeździe wyposażonym w podwozie kołowe lub gąsienicowe. Mechaniczne wiertnice nie mają już ograniczenia głębokości, a im większa i mocniejsza wiertnica, tym większa maksymalna głębokość.

 

Cel badań geotechnicznych

Badania terenu, na którym powstaje dom, pozwalają odpowiednio zabezpieczyć się przed skutkami prac budowlanych, które okażą się nieskuteczne. Co to znaczy? Nieprawidłowe położenie domu na działce może spowodować pęknięcie ściany lub zawalenie się fundamentu. Dlatego, gdy chcesz uniknąć problemów, które mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia konstrukcji, dobrym rozwiązaniem jest badanie podłoża domu jednorodzinnego. Przeprowadzane są w dwóch etapach. Pierwszy etap odbywa się na miejscu. Następnie wywierć otwory, zagłębić dźwięk, a tym samym uzyskać próbki gleby i wody. Drugi etap podstawowych badań gruntu wykonywany jest w laboratorium, w którym określa się stopień plastyczności gruntu lub jego wskaźnik zagęszczenia. 

 

Badanie geotechniczne – czy naprawdę warto?

Powszechnie uważa się, że badania geotechniczne mają niewielkie znaczenie. Więc jaka jest rzeczywistość? Czy warto wykonywać badania geotechniczne? A może to tylko niepotrzebne wydatki? Pierwszą rzeczą, o której należy wspomnieć, jest to, że większość regionów w Polsce ma wystarczającą nośność gruntów. Dlatego zbudowanie na nich domu nie sprawi żadnych problemów. Jednak zawsze są wyjątki. Jeśli okaże się, że nośność gruntu, na którym budujesz swój dom, jest niska, to będziesz musiał ponieść konsekwencje. W większości przypadków wiąże się to ze sporym wydatkiem. Natomiast badania złóż firmy http://geomain.pl/projekt-robot-geologicznych/ to dobry wybór w kwestii geologicznych badań złożowych.

 

Zakres badań geotechnicznych

Pierwszym aspektem, który jest badany jest położenie. Domy można budować na stokach, efektownych zboczach lub na niskim terenie. Należy jednak wziąć pod uwagę inne czynniki, które mogą mieć związek z ukształtowaniem terenu. Są to głównie woda deszczowa. Dlatego warto sprawdzić ich przepływ i czy nie wpłyną one negatywnie na Twój budynek. Kolejnym kwestią jest poziom wód gruntowych. Zbyt wysoki utrudnia ocieplenie fundamentu, zwiększając tym samym koszty inwestycji. Jednocześnie należy pamiętać, że mokra gleba ma mniejszą nośność. Pewną rolę odegra również rodzaj gleby. Uważa się, że najgorszą konstrukcją jest organiczna i miękka gleba piaszczysta. W związku z tym najlepiej jest unikać miękkich glin. Ich nośność jest najmniejsza, więc domy zbudowane na takiej powierzchni mogą z czasem osiadać. Złoża poszukiwanie http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza/ to skomplikowane zadanie, które musi być wykonywane przez specjalistów. Przed przystąpieniem do poszukiwań złóż należy wykonać badania złożowe.

 

Geodeta – zakres działania

Badanie gruntu powinno być przeprowadzone przez geologa lub inżyniera geotechnika posiadającego uprawnienia geologiczno-inżynierskie. Geolodzy mają prawo do wystawiania ekspertyz geotechnicznych dla budynków należących do I lub II kategorii geotechnicznej. Jeżeli budynek należy do kategorii III, wymagane są usługi inżyniera geotechnika. Domy jednorodzinne zwykle należą do kategorii I, więc można łatwo skontaktować się z geodetą w celu ustalenia terminu pomiaru gleby. Jakie są zadania geodety? Najpierw określ, jaki rodzaj fundamentu jest odpowiedni dla danej gleby. Zwykle wiąże się to z wykonaniem ściany fundamentowej lub zwiększeniem przekroju. To także on wykonuje wspomniane już badania gleby – pobiera próbki i przesyła je do laboratorium. Jak długo trwa badanie gleby? Zwykle kilka godzin. Zdarza się jednak, że trzeba to powtórzyć po pewnym czasie, np. o różnych porach roku. Złoża badania http://geomain.pl/ i geologia kopalin również wykonywane są przez geodetę.