Święto Mazurskiej Dłubanki

Co roku, w Spychowie odbywa się Święto Mazurskiej Dłubanki. Są to wspaniałe warsztaty historyczno-ekologiczne zorganizowane przez Olsztyński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nadleśnictwie Spychowo.Podczas warsztatów powstają pięciometrowe drewniane łodzie, które żłobione są w pniach grubych topoli. Na wykonanie takiej łodzi uczestnicy mają cztery dni, a potem w trakcie Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich, odbywają się regaty tych łodzi. Pomysłodawcami tej imprezy jest załoga Nadleśnictwa Spychowo. fajnie byłoby móc przepłynąć się taką dłubanką 🙂